Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Zavedení kompostování ve školách

Nabídka zavedení třídění a kompostování organických zbytků ve školách

V posledních letech roste zájem o zavádění třídění biomateriálu a jeho kompostování. Reagujeme na potřebu škol a nabízíme kompletní poradenskou službu, jak s tímto tématem pracovat. Kompostování je názorná ukázka koloběhu živin v přírodě, která se dá začlenit do environmentální výuky na školách. Víme, že na koordinaci těchto aktivit často nezbývá personální kapacita, která by zajistila propojení jednotlivých částí do fungujícího celku. Úspěšné zavedení třídění a kompostování vyžaduje dlouhodobější práci s odbornou koordinací všech zainteresovaných cílových skupin (pedagogové, zaměstnanci školy a žáci).

Tříděním biomateriálu a kompostováním se zabýváme již od roku 2004 - máme zkušenosti se zaváděním třídění v obcích, ale i ve firmách, nejrůznějších organizacích a školách.

Nabízíme ucelený koncept zavedení a využívání organických zbytků s důrazem na Vaše potřeby a možnosti.

Naše služby zahrnují:

  • návrh konceptu třídění a kompostování
  • konzultace při výběru kompostéru a dalších pomůcek pro třídění
  • dodání pomůcek včetně kompostérů
  • proškolení všech zaměstnanců
  • výukové programy o třídění a kompostování proděti od MŠ po 2. stupeň ZŠ
  • realizace PR a grafických prací pro úspěšný projekt s dosahem k rodičům a veřejnosti
  • návrh návazných aktivit - využití kompostu pro pěstování apod.
  • metoda čtverečková zahrádka

Těšíme se na naši budoucí spolupráci a věříme, že i Vaše škola se připojí ke školám, které již biomateriál úspěšně třídí a kompostují.

Kontaktní osoba:
Tomáš Hodek, tomas.hodek(at)kompostuj.cz, tel.: +420 603 425 958