Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Víme jak

Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo. Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo dokonce do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za svoz, platíme za skládkování či spalování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost.

Než začne obec vytvářet kapacity na zpracování bioodpadů (kompostárny, bioplynové stanice,...), měli bychom si být jisti, že jsme udělali maximum pro jeho zpracování svépomocí. Takovéto nakládání s bioodpady:

  • může až o 40 % snížit náklady na svoz a ukládání či spalování směsného komunálního odpadu
  • nezatěžuje obec / město hlukem a výfukovými plyny svozových vozidel a šetří se pohonné hmoty
  • snižuje množství odpadu ukládaného na skládky, prodlužuje životnost skládek
  • pomáhá naplnit skládkovou směrnici a odvrátit tak hrozící pokuty za její neplnění

Pro většinu z nás není problém třídit odpad, pokud máme dostatek informací co nám to přinese a jak třídění realizovat. Proto právě zde získáte informace jak kompostovat na zahradě nebo komunitně na sídlišti, ve školách a v mateřských školách, ve firmách. Individuálně můžeme vermikompostovat v bytech, nebo na dvorku v otočném kompostéru. I ve městech kompost najde široké využití.

Cílená osvěta v obcích by měla probíhat minimálně jeden až dva roky před zavedením systému svozu bioodpadů. Pokud svozový systém a zpracovatelské kapacity předimenzujeme, úspory z odděleného sběru bioodpadu budou nižší.

Zapojení zemědělců
Abychom bioodpad začali ve velkém třídit a využívat jako hnojivo, stačí aplikovat jednoduchý recept. Podstatou řešení je propojit zemědělce s obcemi, aby zemědělci profitovali na zpracování bioodpadu a získali:

  • „zdarma“ kvalitní kompost pro svoji zemědělskou půdu
  • finanční prostředky za zpracování bioodpadů
  • zviditelnění v rámci regionu a zvýšení možností přímého prodeje vlastních produktů včetně kompostu

Podle způsobu svozu a zpracování bioodpadu zde svůj podíl může mít i odpadová společnost. Peníze mohou zbýt i na dlouhodobou osvětu a výchovu ke správnému třídění bioodpadů a podpoře kompostování.