Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Faktory působící na efektivní třídění bioodpadů - shrnutí a doporučení

Čistota bioodpadu

  • výsledky pilotních projektů (Jindřichův Hradec, Uherské Hradiště) jednoznačně ukázaly, že pokud mají občané k dispozici kompostovatelné sáčky, lze bioodpad úspěšně s vysokou výtěžností sbírat i v sídlištní zástavbě a bioodpad v sáčcích je téměř 100% čistý.
  • pravidelná a dlouhodobá osvěta ve školách, televizi, rozhlase a tisku

Optimální frekvence svozu a naplněnost nádob (výtěžnost)

Před začátkem plánování svozu je vhodné udělat analýzu SKO a zjistit množství BRKO v SKO a další množství bioodpadů z údržby zeleně, z restaurací apod. Na tato množství pak projektovat zpracovatelské kapacity a kapacity svozu. Je nutné dobře promyslet, kde se vyplatí pytel, odpadová nádoba, kbelíky či jiný způsob sběru, případně systém nakombinovat tak, aby byl optimálně využit.