Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Chcete třídit a kompostovat kuchyňský bioodpad celoročně?

  1. Chcete třídit bioodpady a kompostovat celoročně (tedy nejen od jara do podzimu)? Pro celoroční kompostování je vhodné zvolit kompostér zateplený nebo kompostér umístěný v bytě či domě.
  2. Chcete zabezpečit, aby do vašeho kompostéru nevnikli nezvaní hlodavci, kočky či psi? Pak je nutné volit kompostér, který je svou konstrukcí a materiály z tohoto hlediska zabezpečený. Pokud chcete kompostovat celoročně můžete použít například zateplený dvoukomorový kompostér Jora. Otočný kompostér si můžete rovněž vyrobit svépomocí.
  3. Chcete kompostér, který vám ulehčí promíchávání a dosažení kvalitní hygienizace kompostu (zničení zárodků chorob a semen plevelů)? Pak je nutné zvolit model, který zabezpečuje homogenizaci a potřebné provzdušňování kompostovaného materiálu. Vždy je nutné dodržet základní pravidla kompostování. Pokud jste připraveni na občasné překopávání a netrváte na celoročním kompostování, můžete kompostovat na volné hromadě a nebo si vystačíte s jednoduchým plastovým kompostérem či kompostovacím silem.

Odpovíte-li si na všechny výše uvedené otázky ANO, pak Vám může být při výběru vhodného kompostéru či kompostovacího zařízení nápomocna následující tabulka, která se soustředí na vybrané komostéry splňující výše uvedená kritéria.

TABULKA KOMPOSTÉRŮ A KOMPOSTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VYBRANÝCH PRO CELOROČNÍ KOMPOSTOVÁNÍ v interiérech (byty, domy, kanceláře, učebny) a exteriérech (zahrady, dvory, terasy)

KDE kompostujete

KDO kompostuje

jednotlivci

rodiny, komunity

žáci ve školách, v MŠ (vhodné i pro zelený odpad z jídelny)

v interiéru
byt / kancelář / učebna

Vermikompostér / Urbalive/VermiHut

Vermikompostér / Naturemill

Vermikompostér

na terase
bytu / kanceláře / školy, MŠ

Jora JK 125

Jora JK 125 / Jora JK 270

Jora JK 125 / Jora JK 270

v interiéru
dům bytový / nebytový

Vermikompostér / Urbalive/VermiHut

Jora JK 5100
(zařízení splňuje legislativní opatření i pro kompostování zbytků jídel)

Jora JK 5100
(zařízení splňuje legislativní opatření i pro kompostování zbytků jídel)

na dvoře / předzahrádce dům bytový / nebytový
(malé množství zahradního odpadu)

Jora JK 270

Jora JK 270 / Jora JK 400 / Komunitní kompostér

Jora JK 400 / Komunitní kompostér

v zahradě bytového / nebytového domu (zahradní odpad tvoří větší podíl)

Dřevěný dvou / tříkomorový kompostér,
pro kuchyňské zbytky kombinovat s Jora JK 125 / Jora JK 270

Dřevěný dvou / tříkomorový kompostér,
pro kuchyňské zbytky kombinovat s Jora JK 270 / Jora JK 400

Dřevěný dvou / tříkomorový kompostér,
pro kuchyňské zbytky kombinovat s Jora JK 270 / Jora JK 400

Nahoru

Výhody a nevýhody jednotlivých typů kompostérů

Přehled je řazen vzestupně dle pořizovacích nákladů jednotlivých kompostérů.
Při sestavování přehledu jsme vycházeli jednak z vlastních zkušeností s jednotlivými typy kompostérů, které jsou v České republice k mání, a jednak zbohatých zkušeností a zpětné vazby od lidí získaných za 7 let naší osvětové činnosti popularizující kompostování.
Budeme rádi, když se i Vy s námi a ostatními čtenáři podělíte o své osobní zkušenosti a postřehy. Psát nám je můžete na info(at)kompostuj.cz.

Kompostér CompoStar, Thermo-King

 nízké pořizovací náklady
 kontakt kompostovaného materiálu s hlínou umožňuje zefektivnit zpracování kompostu žížalami, hmyzem a dalšími půdními organismy
 oblíbený kompostér na českých zahradách = kompost je zakryt plastovým obalem, pro mnohé spoluobčany je takto skrytý kompost na zahradě lépe akceptován
 tmavý plastový obal usnadňuje prohřátí kompostu, díky zakrytí rozkladné procesy pomocí mikroorganismů probíhají blíže povrchu kompostu než při kompostování na volné hromadě
 vyroben v ČR

 možný přístup hlodavců podhrabáním
 není možná homogenizace a provzdušňování materiálu – pokud potřebujeme kompost překopat, je třeba plastový obal z kompostu sejmout a pak materiál do kompostéru vrátit zpět. Pokud nechceme překopávat, je proto nutné optimalizovat skladbu kompostu průběžně již při jeho vkládání do kompostéru.
 kompostovaný materiál či hotový kompost lze odebírat pouze lopatou / lopatkou otvorem při zemi (nelze přistavit kolečko pod kompostér a kompost do něj vysypat) nebo je nutné opět kompostér z kompostovaného materiálu sejmout
 uživatel musí pečlivě hlídat dodržování základních pravidel kompostování (správná skladba kompostu, jeho vlhkost a struktura). Při nedodržení pravidel dochází k přesušení kompostu a zastavení kompostovacího procesu, při nevhodné struktuře kompostovaný materiál nemá dostatek vzduchu, hnije a zapáchá, nevyvážená skladba ovlivňuje dobu a kvalitu kompostování.
 kompostér není zateplený, v zimním období se kompostovací proces zbrzdí nebo zcela zastaví
 v případě zájmu o kompostování zahradního odpadu z většího pozemku není z hlediska objemové kapacity dostačující, většinu posekané trávy je třeba kompostovat jinde (volná hromada, masivní modřínový kompostér)

Vermikompostér VermiHut (Worm Factory)

 lze jako jeden z mála umístit přímo v bytě, v interiéru (učebna, kancelářská kuchyňka, ...)
 snadná obsluha
 výsledný vermikompost má nejvyšší možnou kvalitu

 v letních měsících se při nevyvážené skladbě (vysoká vlhkost) či příliš velkému množství bioodpadu, který žížaly nestíhají zpracovat, mohou vyskytovat ve vermikompostéru octomilky (jsou však různá preventivní opatření)
 lze umístit ve venkovním prostoru (balkón, terasa, …) pouze mimo období mrazů a nevystavovat přímému slunci v letních horkých měsících (žížaly potřebují k životu ….
 na počátku je zapotřebí pořídit násadu žížal

Otočný kompostér Tumbleweed

 snadná obsluha, není třeba fyzické námahy přehazování kompostované hmoty, stačí po vložení bioodpadu bubnem zatočit
 levná varianta otočného kompostéru
 kompostující osoba má nenáročný úkol, dohlíží pouze nad skladbou kompostovaného materiálu, o přehazování se starat nemusí. Kompost je pravidelně provzdušňován osobami vkládajícími bioodpad (při domluveném pravidlu: vyhodíš, zatočíš). Není-li skladba vyvážená (uhlík : dusík), většinou je to při převaze bioodpadu z kuchyně nad zahradním odpadem uhlíkatá složka, kterou je třeba doplnit (piliny, listí, jemná štěpka, dřevěné peletky).
 díky poměrně nenáročné obsluze jsou šance udržet kompostování v dlouhodobé oblibě. Zkušenosti ukazují, že častým důvodem, proč se od kompostování na pozemku škol / školek / mateřských a komunitních center apod. po opadnutí počátečního nadšení ustoupí, je lidský faktor - nenajde se dobrovolník či osoba ochotná o kompostér dlouhodobě pečovat (pravidelně dohlížet na proces kompostování a zasáhnout dle potřeby).
 kompostovaný materiál je po sejmutí víka dobře sledovatelný (co bylo dole, je jedním otočením rázem nahoře). Může tak být zároveň velmi přínosným praktickým doplňkem enviromentální výchovy a výuky biologie. Lze dobře sledovat proces kompostování v jeho fázích i v kratších intervalech, jelikož kompostování je v tomto typu kompostéru intenzívnější.
 decentní design

 kompostovaný materiál není v kontaktu s půdou, není tedy možná migrace půdních organismů a žížal do kompostéru pro zefektivnění kompostovacího procesu; je však možné přidat trochu hlíny (1 lopatu/cca 2 litry), která slouží jako očkovací látka pro rozvoj mikroorganismů a dále umožňuje vytvoření jílovo-humusového komplexu pro lepší tvorbu humusu, resp. kompostu
 kompostér není zateplený, prochládá ze všech stran (nemůže využít energii půdy jako je tomu u kompostu, kde je materiál v kontaktu s půdou) a v zimním období se kompostovací proces většinou zastaví
 po naplnění musí obsah 6-8 týdnů zrát a nelze plynule vkládat další bioodpad. Řešením je pořídit kompostéry Tumbleweed dva: zatímco v jednom kompost zraje, vy vesele pokračujete v odhazování bioodpadu do druhého.
 kompostér neobsahuje žížaly, "maskoty" kompostování, s kterými si děti v rámci enviromentální výchovy kompostování rády spojují (i kdybychom je uměle do kompostéru vložili, v počáteční horké fázi by se chudinky "uvařily" a točením bychom z nich „vyklepali duši“)
 v případě zájmu o kompostování zahradního odpadu z většího pozemku není z hlediska objemové kapacity dostačující, většinu posekané trávy je třeba kompostovat jinde (volná hromada, masivní modřínový kompostér)

Masivní modřínový kompostér - Typ 3000

 tříkomorový kompostér z masivního modřínového dřeva je vysoce odolný vůči  povětrnostním podmínkám a agresivnímu prostředí v kompostu. Ve srovnání s nejčastěji stavěnými smrkovými kompostéry tak vyniká mnohem delší životností, ke které přispívá i ošetření podzemních částí kůlů konopným lakem.
 odnímatelné přední stěny a vnitřní přepážky usnadňují překopávání a promíchávání kompostovaného materiálu, který je díky tomu více provzdušňován. Doba potřebná k získání kvalitního kompostu se tak významně zkracuje.
 velmi vhodný na školní zahrady a zahrady podobných institucí - pro zpracování bioodpadu jak z budovy, tak i z přilehlých pozemků
 kompostovaný materiál je dobře viditelný a přístupný, může tak být zároveň velmi přínosným praktickým doplňkem enviromentální výchovy a výuky biologie
 kontakt kompostovaného materiálu s hlínou umožňuje zrání kompostu pomocí žížal, hmyzu a dalších půdních organismů.
 tříkomorový systém umožňuje do první komory vkládat bioodpad, v druhé zraje a ve třetí je uskladněn a připraven k odebíraní plně vyzrálý kompost
 příjemný design díky použitému přírodnímu materiálu, navíc vzhled je i po několika letech pěkný, modřínové dřevo stářím červená (nešedne jako např. u borovice)
 v kombinaci s uzavřeným otočným kompostérem lze bezpečně kompostovat i bioodpad z budovy včetně zbytků jídel (svačin dětí apod.). Bioodpad totiž nejprve v otočném kompostéru projde po dobu 6 8 týdnů hygienizací (samovolným zahřátím hmoty v počáteční fázi kompostování se zničí případné patogeny) a fermentací (u kompostéru Jora i v zimním období) a přesunem kompostované hmoty z otočného kompostéru do tohoto otevřeného kompostéru již hmota hlodavce nepřitahuje.
 vyroben v ČR (Ekodomov)

 možný přístup hlodavců, koček, psů a dalších němých tváří, nelze tedy bez kombinace s dokonale zabezpečeným (otočným) kompostérem kompostovat zbytky jídel
 v zimním období dochází ke zbrždění kompostovacího procesu

Masivní modřínový kompostér - Typ 6000

 větší kapacita než u typu 3000
 viz výše (Typ 3000)

 viz výše (Typ 3000)

Zateplený otočný kompostér Jora JK270

 snadná obsluha, není třeba fyzické námahy přehazování kompostované hmoty, stačí po vložení bioodpadu rukou s bubnem zatočit
 otáčení při plné komoře díky vodorovné poloze bubnu zvládnou bez velké námahy i ženy či starší děti (nemluvě o poloprázdném kompostéru - z vlastní zkušenosti víme, že otáčení je oblíbenou činností i u předškolních dětí a z vynášení bioodpadu se rázem stává výsada :o)
 pověřená osoba má nenáročný úkol, dohlíží pouze nad skladbou kompostovaného materiálu, o přehazování se starat nemusí. Kompost je pravidelně provzdušňován osobami vkládajícími bioodpad (při domluveném pravidlu: vyhodíš, zatočíš). Není-li skladba vyvážená (uhlík : dusík), většinou je to uhlíkatá složka, kterou je třeba doplnit (piliny, listí, jemná štěpka, dřevěné peletky).Vlhkost si díky izolaci kompostér zpravidla udržuje na potřebné výši sám.
 díky poměrně nenáročné obsluze jsou šance udržet kompostování v dlouhodobé oblibě. Zkušenosti ukazují, že častým důvodem, proč se od kompostování na pozemku škol / školek / mateřských a komunitních center apod. po opadnutí počátečního nadšení ustoupí, je lidský faktor - nenajde se dobrovolník či osoba ochotná o kompostér dlouhodobě pečovat (pravidelně dohlížet na proces kompostování a zasáhnout dle potřeby).
 decentní design
 100% odolnost vůči hlodavcům i ostatním nevítaným hostům (kočky, psi)
 zateplení umožňuje kompostovací proces i v zimním období. Je-li lehce pod bodem mrazu, proces probíhá překvapivě intenzivně. V mrazech pod -10°C může hmota v kompostéru promrznout, ale většinou se jedná jen o pár dní, jinak rozkladné procesy v podstatě probíhají po celou zimu s větší či menší intenzitou.
 dvoukomorový systém umožňuje plynule vkládat další bioodpad i po naplnění jedné komory. V jedné komoře kompost zraje, zatímco vy plynule pokračujete v odhazování bioodpadu do druhé.
 kompostovaný materiál je po odklopení víka dobře sledovatelný (co bylo dole, je jedním otočením rázem nahoře). Může tak být zároveň velmi přínosným praktickým doplňkem enviromentální výchovy a výuky biologie. Lze dobře sledovat proces kompostování v jeho fázích i v krátkém intervalu jednoho týdne, jelikož kompostování je v tomto typu kompostéru velice intenzivní (6 8 týdnů).
 lze zamknout a předejít tak vhození věcí, které do kompostu nepatří
 pohodlné vyprazdňování - pod kompostér umístěný na stojanu či připevněný na zdi lze postavit zahradní kolečko a obsah do něj jednoduše vyklopit

 vyšší pořizovací cena
 kompostér neobsahuje žížaly, "maskoty" kompostování, s kterými si děti v rámci enviromentální výchovy kompostování rády spojují (i kdybychom je uměle do kompostéru vložili, v počáteční horké fázi by se chudinky "uvařily" a točením bychom z nich „vyklepali duši“)
 v případě zájmu o kompostování zahradního odpadu z většího pozemku není z hlediska objemové kapacity dostačující, většinu posekané trávy je třeba kompostovat jinde (volná hromada, masivní modřínový kompostér)
 provzdušňovacími ventily, které jsou na boku kompostéru, může vycházet při teplém počasí při nevyvážené skladbě kompostovaného materiálu mírný zápach
 během kompostovacího procesu se v otočném kompostéru tvoří díky intenzivnímu rozkladu kompostovací voda, která může z kompostéru vytékat; je proto vhodné umístit kompostér nad povrch, do kterého se tekutina může vsáknout (štěrk, trávník, dlažba s propustnými spárami), případně jej na nepropustném povrchu podložit tácem
 při kompostování výhradně bioodpadu z kuchyně je pro optimální skladbu a vlhkost zapotřebí spolu s kuchyňským bioodpadem vhodit piliny či dřevěné peletky

Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu

 kompostér funguje na principu pasivní aerace (provzdušnění ze zdola pomocí štěrkového lože, roštu ve dně a vertikálních rýh ve vnitřním plášti kompostéru), tzn. že i v uzavřeném kompostéru dochází k provzdušňování a kompostovaný materiál nezapáchá
 nenápadný vzhled, box je vyroben z recyklovaného plastu
 100% odolnost vůči hlodavcům i ostatním nevítaným hostům (kočky, psi)
 lze zamknout a předejít tak vhození věcí, které do kompostu nepatří
 zateplený, kompostovací proces probíhá i v zimním období
 dvě komory pro průběžné kompostování (zatímco v jedné již zraje kompost, do druhé se ukládá materiál)
 kapacita 440l
 dobrý přístup při přehazování a kontrole kompostovacího procesu z předních dvířek
 vyroben v ČR (Ekodomov)

 pro umístění kompostéru je zapotřebí vytvořit mírné pozemkové úpravy ( vykopat základ pro štěrkové lože a po umístění kompostér obsypat šterkem); štěrkové lože (cca 0,25m3 štěrku) slouží jako drenáž pro pozvolné vsakování kompostovací vody a také jako přivaděč vzduchu ke kompostovanému materiálu
 pro dlouhodobě úspěšné kompostování je nutné zvolit dobrovolníka ochotného zastávat funkci správce kompostéru, který bude o kompostér pečovat (pravidelně dohlížet nad kompostovacím procesem) a zasáhne dle potřeby = promíchá, zalije, doplní materiál uhlíkatý či dusíkatý, není - li skladba vyvážená a kompostovací proces neprobíhá dle představ
 v případě zájmu o kompostování zahradního odpadu z většího pozemku není z hlediska objemové kapacity dostačující, většinu posekané trávy je třeba kompostovat jinde (volná hromada, masivní modřínový kompostér)
 vzhledem k vysoké hmotnosti (prázdný cca 100kg) je s kompostérem složitější manipulace; při potřebě kompostér přemístit jsou zapotřebí 3 lidé nebo 2 lidé a rudl

Zateplený otočný kompostér Jora JK400

 větší kapacita než u modelu JK270
 viz výše (model JK270)
řešení problematiky nakládání s bioodpady v obcích s menším množstvím bytových domů, pro které se nevypatí organizovat svoz BRKO

 vyšší pořizovací cena (spojíte-li kompostování na pozemku v okolí budovy s komunitním kompostováním, cena je dostupnější, 10-20 rodin se na nákup může složit)
 viz výše (model JK270)

Nahoru