Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Jak vyrábět kompost

Kvalitní kompost bohatý na živiny a humus

Během kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový kompost je tedy kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. Nákup kompostérů, výstavba kompostáren a technologie na zpracování odpadu jsou podporovány dotacemi až do výše 90% uznatelných nákladů (možnost této dotace je časově omezená).

Při výrobě kompostu je nutné zvážit, kde chceme kompostovat, co lze kompostovat a jaké množství organického materiálu budeme zpracovávat. Vždy je nutné dbát na dodržení základních pravidel kompostování. Technologii kompostování je rovněž nutné přizpůsobit očekávanému využití kompostů.

Obce s převažující zástavbou rodinných domů se zahradami si tak mohou vystačit s domácím kompostováním. V bytových domech je vhodným způsobem komunitní kompostování nebo lze využít specializované kompostéry pro kompostování na sídlišti.

Obec s převažující zástavbou bytových domů se neobejde bez kompostárny či bioplynové stanice. Nejlevnějším řešením jsou tzv. „malá zařízení“ , která zpracovávají bioodpad do 10t odpadu v jedné zakládce a do 150t zpracovávaného odpadu za rok. Pro jeho provoz není nutné mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu. Malé zařízení je možné provozovat pouze na základe kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ideální je spolupráce s místními zemdělci, kterým pro kompletaci vybavení často stačí pouze dokoupit překopávač na traktor, případně síto (90% nákladů lze získat z dotací) a navíc pro svá pole získají kvalitní organické hnojivo - kompost. Problematikou malých zařízení se zabývá příručka Zřizování a provoz malých kompostáren - Metodika pro praxi z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Výrobu kompostů v objemu nad 150 t / rok lze provádět v průmyslových kompostárnách. Při jejich výstavbě a provozu je nutné respektovat zákony o ochraně ovzduší, vody a půdy a právní a technické normy v plném rozsahu. Kompostárna musí mít vypracován svůj provozní řád, na který navazuje provozní deník kompostárny (dle příl. č. 1 vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady).

Kompostování je proces velice podobný humifikačním pochodům, které probíhají v půdě. Díky tomu, že mikroorganismům a bezobratlým živočichům v kompostu připravíme ty nejvhodnější podmínky, celý proces se urychlí, a tak můžeme „vyrobit“ kvalitní humusové látky v horizontu půl roku i dříve.

Humifikační pochody však potřebují čas. Moderní technologie, které se zaměřují zejména na hygienizaci a rychlé zpracování organického materiálu, produkují na živiny bohatý kompost, který však má malý obsah humusových struktur. I takto zfermentovaný, rozložený a stabilizovaný organický materiál však může přispět k tvorbě humusu po svém zapravení do půdy, nebo může dál zrát při skladování. Humusové struktury vznikají také v zažívacím ústrojí žížal. Pro rychlé a vysoce kvalitní zpracování bioodpadů se proto využívá vermikompostování.

05.06.2018 21:15