Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme na sídlišti

Komunitní kompostéry SIVA DUO a SIVA TRIO
Komunitní kompostéry SIVA zakoupíte na Ekonákup.cz

I na sídlišti můžete třídit bioodpad a kompostovat
Využijte až 90% dotace na nákup kompostérů

Kompostování před domem

se obvykle realizuje jako komunitní kompostování, na kterém se podílejí jednotlivé domácnosti z více domů v okolí. Účast na kompostování může být rovněž omezena pouze na konkrétní dům či skupinu domů. Záleží jen na Vás, jak si podmínky účasti na komunitním kompostování nastavíte. Pokud kompostujete na uzavřeném dvoře či v prostoru vnitrobloku, lze postupovat stejně jako když Kompostujeme na zahradě. Pokud máte kompostér umístěn na veřejně přístupném místě (je přístupný i dalším lidem, nejen kompostující komunitě), je nutné, aby byl kompostér uzamykatelný, aby se zabránilo vhození nežádoucích příměsí. Pro tyto účely můžete využít speciálně vyvinutý uzamykatelný zateplený komunitní kompostér SIVA DUO nebo SIVA TRIO nebo zateplený otočný kompostér, jehož výhodou je snadné provzdušňování a homogenizace kompostovaného materiálu.

Individuální kompostování v bytě

lze realizovat ve vermikompostéru, který můžete mít umístěný přímo v kuchyni, případně na chodbě, záchodě či jinde uvnitř bytu. Pokud dodržujete základní pravidla pro vermikompostování, žížaly bioodpad průběžně zpracovávají a needají mu čas, aby zahníval a v bytě zapáchal. Žížaly pracují bezhlučně, bez potřeby elektrické energie a vyrábí vysoce kvalitní hnojivo. Je však nutné mít na paměti, že pokud odjíždíte z bytu déle než na tři týdny, je třeba na to žížaly připravit, dát jim dostatečnou zásobu, nebo si zajistit někoho, kdo je přikrmí, aby Vám žížaly ve vermikompostéru neubývaly.

Další možností je mikrokompostárna Nature Mill, která nahrazuje koš na bioodpad. Díky promyšlenému mechanismu bioodpad fermentuje a stabilizuje. Pro svou práci potřebuje přívod elektrické energie. Bioodpad se zde promíchává a případný zápach je odvětráván vzduchovacím motorkem přes biofiltr, a tak si mikrokompostárna tiše vrní. Výstupem je zfermentovaný bioodpad, který je nutné buď zapravit do půdy a nebo jej nechat dozrát na kompost.

Kompostování na balkóně či terase můžete realizovat v zatepleném otočném kompostéru Jora. Kompostér je rozdělen na dvě komory, takže zatímco v první již probíhá kompostovací proces a zrání kompostu, druhou komoru máte k dispozici pro ukládání bioodpadu. V závislosti na množství bioodpadu, který produkuje Vaše domácnost, je třeba zvážit velikost otočného kompostéru.

Využít lze také anaerobní fermentaci, při které se do bioodpadu přisypávají speciální bakterie Bokashi, které bioodpad efektivně rozkládají. Při této technologii dochází uvnitř speciální uzavřené nádoby k rychlé degradci odpadu. Zmenšuje se tak jeho objem a zvětšuje kapacita sběrné nádoby. Výstupem je stabilizovaný fermentát, který je nutné zapravit dopůdy. Skladování pro další zrání může být problematické, neboť rozklad bioodpadu bez přístupu vzduchu zvyšuje riziko zápachu.

Kompostování v domě

lze realizovat jako komunitní kompostování, na kterém se účastní všichni nebo jen část obyvatel bytového domu. Podle velikosti budovy a počtu obyvatel domu lze využít plně automatizované kompostovací zařízení, které lze instalovat ve sklepě, kočárkárně, či pod přístřeškem. Toto zařízení spolehlivě zpracuje bioodpadod ze všech domácností v domě. Výstupem je hotový kompost připravený pro společné využití obyvateli domu.

Zemědělské nebo komunální kompostování

Je specifickým způsobem kompostování, kdy obyvatelé bytů vytříděný bioodpad ukládají do vymezených nádob. O výrobu kompostu se stará místní zemědělec, obec či jiná tímto úkolem pověřená osoba.