Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme na zahradě

Kompostování na volné hromadě
Dřevěný dvoukomorový kompostér
Tříkomorový proutěný kompostér
Proutěný kompostér
Zděný tříkomorový kompostér
Zděný kompostér

Nejjednodušší a nejčastější způsob zpracování organických zbytků z bytů a ze zahrad je domácí kompostování.

Kompostovat lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech, které mohou být z nejrůznějších materiálů (dřevo, pletivo apod.). Kompostér si lze vyrobit z nejrůznějších snadno dostupných odpadních materiálu (např. ze starých palet). Plastové a dřevěné kompostéry lze také koupit v obchodech se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru závisí na množství kompostovaného materiálu. Doporučuje se objem 1 m3, aby mohlo dojít k dostatečnému prohřátí celého objemu v kompostéru a jeho hygienizaci. Důležitým faktorem je dostatečný přístup vzduchu ke kompostovanému materiálu a snadná možnost překopávání.

Kompostování na volné hromadě

Výhody:

 • Nulové pořizovací náklady (není třeba kupovat kompostér).
 • Lze kompostovat libovolné množství materiálu.
 • Lze snadno kdykoli zasáhnout do kompostovacího procesu.
 • Jednoduchý kompostovací proces, při kterém stačí dodržet základní pravidla kompostování.

Nevýhody:

 • Relativně velký povrch okrajové plochy kompostovaného materiálu. U hromady kompostovaného materiálu osychá horní vrstva kompostu a rozkladné procesy v horní vrstvě povrchu neprobíhají, nebo probíhají pomaleji (dá se řešit zakrytím například starým kobercem nebo geotextílií).

Jednokomorové kompostéry

Výhody:

 • Jednoduchý způsob plnění kompostéru shora a odebírání hotového kompostu přes dvířka vespod kompostéru.
 • Je levný a snadno dostupný pro každého.

Nevýhody:

 • Materiál je nutné do kompostéru ukládat již v optimálním složení poměru C:N a v optimální struktuře, aby byla zachována vzdušnost a proces kompostování běžel průběžně a aby docházelo k postupné přeměně na kompost, jak je uváděno v návodu.
 • Často zde nedojde k zamezení klíčivosti semen plevelů. Důvodem je, že většina jednokomorových plastových kompostérů zpracovává organické zbytky takzvaným studeným kompostováním, při kterém nemůže dojít k prohřátí celého kompostovaného materiálu. Do kompostéru se materiál ukládá postupně v malých vrstvách a rychlorozkladné procesy probíhají vždy jen v malé části kompostéru. Pro kvalitní hygienizaci je třeba nashromážděný kompostovaný materiál přehodit a promíchat s čerstvým rychlorozkladeným materiálem. U jednokomorového kompostéru tento materiál nemáme kam dát a když ho v kompostéru necháme, tak máme kompostér plný tak, že do něj nemůžeme přikládat další materiál ke kompostování.
 • Pokud již chceme kompost překopat, je nutné kompostér rozebrat, nebo z něj kompostovaný materiál jednoduše vysypat. Konstrukce těchto kompostérů tak nepodporuje překopávání kompostu, a tím se může prodlužovat doba zpracování kompostovaného materiálu a snižovat jeho kvalita.
 • Víko na kompostérech často vede k přesušení kompostovaného materiálu a ten se pak nekompostuje (viz Sledování procesu kompostování).
Jednokomorový kompostér JERY
Dvoukomorový kompostér JERY
Tříkomorový kompostér JERY

Dvou a více komorové kompostéry

Výhody:

 • První komora se postupně plní průběžně materiálem ke kompostování, který je aktuálně k dispozici bez jakéhokoli omezení.
 • Umožňuje kvalitní hygienizaci kompostovaného materiálu. Tato hygienizace se provádí po naplnění první komory, kdy se celý objem promíchá s čerstvým rychlorozkladným materiálem a přesune se do druhé komory. Zde se celý objem kompotéru zahřeje na teplotu 50 až 60°C.  Pro základní hygienizaci by měla teplota dosáhnout minimálně 45°C po dobu minimálně 5 dní v celém objemu materiálu. Kompost rychle zmenšuje svůj objem a slehává. Snižuje se i provzdušnění kompostu, je proto vhodné kompost znovu přehodit - překopat, aby se ma­teriál z kraje dostal dovnitř. Hygienizace musí proběhnout v celé hmotě kompostu. Zároveň se přehozením přivede do kompostu vzduch a obnoví se rychlorozkladný proces a hygienizační teplota. Při kompostování rizikových zbytků, kde je obsaženo velké množství semen plevelů, chorobami napadené rostliny, je vhodné dosáhnout hygienizačbí teploty 55°C po dobu 21 dní. Tuto hygienizaci je výhodné provádět přes léto, nebo na konci jara, kde je ve vegatačním období dostatek rychlorozkladného materiálu (čerstvé trávy pro nastartování hygienicae) a vyšší venkovní teplota usnadňuje prohřátí kompostu. Dvou a vícekomporové kompostéry tak umožňují, aby ve druhé komoře docházelo k hygienizaci materiálu a první komora zůstala k dispozici pro postupný sběr dalšího materiálu. Nedochází tak k dalšímu domíchávání čerstvého materiálu do kompostu a celý objem kompostovaného materiálu má možnost se najednou kompostovat a uživatel kompostéru není žádným způsobem omezen.
 • Podporuje správnou kompostářskou praxi a umožňuje kvalitní přístup ke kompostu v různých fázích jeho zpracování.
 • Výhodné jsou kompostéry se snadným přístupem k překopávanému materiálu (například modřínové kompostéry JERY nebo masivní dřevěný kompostér T3000 nebo T6000).

Nevýhody:

 • Vyšší pořizovací cena.

Dále by Vás mohlo zajímat: