Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Komunitní kompostování

 • Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu
 • Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu
 • Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu

Ekonomické výhody

 • Není třeba budovat nákladnou průmyslovou kompostárnu a řešit systém svozu.
 • Společný nákup štěpkovače a dalších pomůcek, společná výstavba kompostéru.
 • Pověřená osoba dohlíží na čistotu odpadu a kvalitu kompostu.
 • Účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu.

Zařízení pro komunitní kompostování

Pro komunitní kompostování lze využít vermikompostování, automatické kompostéry, dřevěné kompostéry, plastové kompostéry nebo speciální komunitní kompostéry pro bytovou a sídlištní zástavbu.

Komunitní kompostéry pro bytovou a sídlištní zástavbu SIVA DUO a SIVA TRIO

Jsou vhodným zařízením pro místa, kde kompostování probíhá na veřejném prostranství a kde je nutné kompost zabezpečit před znehodnocením např. směsným odpadem. Jedná se o dva nebo tři vedle sebe stojící boxy, které mají perforované dno pro odvod zbytkové vody a lepší odvětrání. Pro minimalizaci vlivu venkovní teploty jsou boxy opatřené tepelnou izolací. Mají uzamykatelné čelní dveře a víka. Dveřmi se odebírá hotový kompost a vrchem se vkládá materiál ke kompostování. Klíč od kompostéru obdrží každý, kdo se chce zapojit do kompostování. Uzavřený kompostér zamezuje potkanům a jiným zvířatům proniknout k odpadu. Kompostér by měl být umístěn na zastíněném místě a zároveň tak, abychom k němu nemuseli chodit příliš daleko. Pokud se v kompostéru zpracovávají pouze odpady z domácnosti, může jeden kompostér o objemu cca 0,8m3 využívat přibližně 20-30 domácností. I zde je nutné pamatovat na základní pravidla kompostování, hlídat optimální skladbu i vlhkost a dostatečné provzdušnění kompostu v boxech. Komunitně kompostovat se dá i do běžného plastového kompostérů, pokud je umístěn například na dvoře činžovního domu. U komunitního kompostování by vždy měla figurovat odpovědná osoba, která na proces kompostování bude dohlížet a kompostování organizovat. Ekodomov pro tyto účely proškoluje dobrovolníky „Mistry nulového odpadu“.

Komunitní kompostování občanů

Komunitní kompostování si také mohou zřídit sami občané svépomocí a mohou si tak vyřešit možnost kompostovat v místech, kde doposud není zaveden systém odděleného sběru bioodpadu obcí.

Komunitní kompostování firem, škol a institucí

V rámci plnění povinnosti firem třídit odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. si mohou firmy a organizace zřídit komunitní kompostování bioodpadu, který samy produkují.

Jak začít

Pokud zvažujete kompostovat bioodpad formou komunitního kompostování, je třeba:

 • informovat potenciální účastníky komunitního kompostování (zaměstnanci, pracovníci sousedních firem, sousední byty, domy)
 • najít vhodné místo pro komunitní kompostér
 • zajistit souhlas majitele pozemku s umístěním komunitního kompostéru
 • získat finance a koupit komunitní kompostér nebo založit komunitní kompostoviště
  • nalézt kontakt na referenta/-ku Oddělení životního prostředí nebo místní Agendy 21 na internetových stránkách příslušného městského úřadu, ve kterém máte trvalé bydliště
  • kontaktovat referenta/-ku Oddělení životního prostředí nebo místní Agendy 21 a zeptat se na možnosti dotace na komunitní kompostér
  • vyplnit žádost o dotaci/grant na komunitní kompostér v elektronickém dotačním systému
 • zrealizovat osvětu a umístit na kompostér informaci, co lze do kompostu dávat (příklad letáku - samolepky, ke stažení formát PDF, velikost 97,8 kB)

Jak na vyplnění žádosti o dotaci/grant?

Každý městský úřad (MÚ) má svůj vlastní postup a náležitosti, jak zažádat o dotaci/grant. Na některé MÚ se podávají dotace/granty elektronickou formou, na jiné písemnou formou a některé MÚ vyžadují obě formy. Přesné instrukce pro podání dotace či grantu naleznete na internetových stránkách příslušného MÚ v sekci „Dotace“ nebo „Granty“. Doporučujeme si tato slova zadat rovnou do vyhledavače internetové stránky MÚ, neboť ve většině případů jsou tyto stránky nepřehledné a nemuselo by se Vám povést se k hledané sekci proklikat.

S žádostí o grant, realizací osvěty a instalací kompostéru Vám rádi pomůžeme.

Komunitní kompostování obce

Komunitní kompostování je definováno novelou zákona o odpadech [Zákon 314/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů]. Ta obsahuje zákonné zmocnění pro obce k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního kompostování (systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce) a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

 • Komunitní kompostárna
 • Komunitní kompostárna sběr materiálu
 • Komunitní kompostárna záchyt vody

Komunitní kompostování bioodpadu na sídlišti

Potřebujete-li poradit nebo pomoci s nastavením systému komunitního kompostování? Obraťte se nás.

Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu můžete zakoupit v e-Shopu Ekonákup.cz.

Potřebujete poradit s výběrem kompostéru?
V sekci Jak vybrat kompostér najdete rady a tipy, na co se při pořizování kompostéru zaměřit.