Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Literatura, tématické články, slovníček pojmů

Literatura

týkající se nakládání s odpady v domácnostech, domácím a komunitním kompostováním a doprovodnými tématy. Viz přehled vybrané literatury.

Tematické články týkající se bioodpadu a kompostování

Tematické články jsou k dispozici k volnému stažení a tisku, podmínkou je dodržení licenčního ujednání Creative Commons. Tyto články ve formátu DOC a fotografie v tiskové kvalitě najdete na stránce Materiály ke stažení

Další materiály

Sborník z konference je k dispozici k volnému stažení a tisku, podmínkou je dodržení licenčního ujednání Creative Commons.

Slovníček pojmů

Slovníček vymezuje pojmy z oblasti předcházení vzniku bioodpadů, nakládání s bioodpadem a z oblasti kompostování.