Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Zisk pro obce i zemědělce

Bioodpad je cenná surovina, kterou je možné využít v zemědělství pro výrobu organického hnojiva a obohatit tak půdu o humus a organické látky.
Víme, jak spolupráci obcí se zemědělci realizovat.

Spolupráce obce se zemědělci při nakládání s bioodpady obci přináší:

 • vyřešení problému nakládání s bioodpady v obci
 • plnění skládkové směrnice
 • sníží riziko penalizací za neplnění skládkové směrnice
 • zlevnění systému nakládání s odpady (levnější zpracování, minimalizace dojezdových vzdáleností)
 • využití stávajících prázdných zemědělských objektů pro zpracování bioodpadů
 • minimalizaci investičních nákladů (možnosti sdílet zemědělskou plochu a techniku)
 • napomůže zkvalitnění zemědělské půdy v okolí obce
 • sníží riziko zaplavení komunikací a pozemků hlínou z erozních smyvů půdy
 • zvýší vodní absorpci půdy
 • díky zvýšenému odparu se v letních měsících zlepší mikroklima
 • přispěje k eliminaci extrémních klimatických jevů
 • sníží eutrofizaci vod a kontaminaci spodních vod anorganickými dusíkatými hnojivy

Pro zemědělce bioodpad vytváří příležitost pro:

 • finanční zisk ze zpracování bioodpadů
 • efektivní využití zemědělské techniky
 • získání vysoce kvalitního organického hnojiva
 • obohacování půdy o organickou hmotu a živiny, které přispívají k plnění zásad správné zemědělské praxe GAEC
 • splnění podmínek podmíněnosti pro získávání zemědělských dotací v rámci agroenvironmentálních opatření
 • hnojení kompostem přispívá ke zvýšení kvality a vitality půdy (lepší přístupnost živin pro rostliny,  zvýšení mikrobiální aktivity v půdě, lepší zásobování roslin vodou
 • neutraliace kyselých půd, zvýšení zásoby humusu v půdě, eliminace utužování půd)
 • hnojení kompostem přispívá k snížení půdní eroze
 • hnojení kompostem se zlepšuje vitalita rostlin a odolnost proti nemocím a škůdcům
 • celkové snížení chemizace na zemědělských plochách a zvýšení kvality zemědělských produktů
 • zlepšení spolupráce s obcí
 • zvýšení prestiže zemědělců v regionu

Začněte sbírat bioodpad a kompostovat.
Víme, jak spolupráci obcí se zemědělci realizovat.