Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Otočné kompostéry - překlad článku

ze stránek Mother Earth News

Text a foto: Brook Elliot

Z anglického originálu Compost Tumblers přeložila Kateřina Hodková

 

Asi jste se již setkali s inzeráty: „Nyní můžete mít tmavý, na živiny bohatý kompost už za pár týdnů.“ Jak lákavá představa. Ať už pěstujete květiny, zeleninu, bylinky či pokojové rostliny, kompost je pro zahradu „černé zlato“. Nikdy jej nemáme dost a nikdy jej nedokážeme vyrábět dost rychle. Otočné kompostéry, říkají reklamy, nás mohou spolehlivě zásobovat každých pár týdnů. Vyrábí se v různých velikostech a jsou navrženy tak, aby bylo možné kompostovací buben otáčet jen rukou, pomocí kliky, či jej válet po zemi, a kompost tak provzdušňovat.

Než se však rozhodnete nějaký koupit, mějte na paměti, že tyto titulky či slogany jsou přinejlepším reklamní nadsázkou. V našem testu nevyrobily otočné kompostéry uzrálý kompost o nic dříve než dobře opečovaný stabilní kompostér či kompost na otevřené hromadě.

Samozřejmě se zdá, že ingredience se rozkládají rychleji, protože v otočném kompostéru budete s velkou pravděpodobností promíchávat obsah častěji. Hmotě tak dodáte vzduch – jednu ze čtyř složek (ostatní jsou dusík, uhlík a voda) pro přeměnu rostlinného materiálu na kompost nezbytných. Založíte-li však kompost na otevřené hromadě o stejném objemu, jako je kapacita otočného kompostéru, použijete-li v obou případech stejné ingredience a budete-li prohazovat hromadu stejně často, jako byste točili bubnem, vznikne vám zralý kompost ve stejném časovém horizontu. Nač si tedy pořizovat otočný kompostér?

Minulé léto jsme prakticky porovnávali několik různých typů otočných kompostérů s kompostem na volné hromadě. Ačkoli většina z nás z Mother Earth News kompostuje studenou metodou (trvá to déle, ale šetří práci s údržbou horkého kompostu), založili jsme jako kontrolní vzorek i „horkou“ kompostovací hromadu.

V našich podmínkách obě metody, horký kompost i otočné kompostéry, vyprodukovaly bohatý zralý kompost zhruba za 10 týdnů, tedy dobu na hony vzdálenou 14 dnům, kterými se chlubí někteří výrobci. Používat otočné kompostéry bylo rozhodně snažší než přehazovat otevřenou hromadu vidlemi, ale ve srovnání s dobře opečovaným kompostem na volné hromadě se kompostovací proces nijak znatelně neurychlil. Snadné otáčení je u otočných kompostérů zřejmě hlavní výhodou, ovšem, jak se dočtete dále, některé se otáčejí snadněji než jiné.

Ačkoli se doba tlení nezkracuje, otočné kompostéry mají kromě snadného otáčení ještě další výhody. Celkem vzato, jsou čisté, úhledné, decentní, odolné vůči škůdcům a nezapáchají. Díky tomu se dají často použít v městské zástavbě i na předměstích, kde místní vyhlášky či či podobná omezení mohou kompostování na volné hromadě zakazovat.

Jedno milé překvapení, zapřičiněné velmi suchým počasí v testovacím roce, bylo, že uzavřené otočné kompostéry si udržovaly vlhkost lépe než otevřená hromada, kterou jsme museli často polévat.

TYPY OTOČNÝCH KOMPOSTÉRŮ

Otočné kompostéry se dají v závislosti na konstrukci rozdělit do čtyř základních kategorií:

Bubny otáčené pákou. Buben je umístěn na zvýšené podpěře v horizontální pozici. Páka umožňuje otáčet bubnem snadno, zatímco zarážky uvnitř napomáhají důkladnému promíchávání a provzdušňování materiálu.

Jelikož jsou bubny umístěny relativně vysoko, jejich vyprazdňování je snadné. Stačí zasunout kolečko pod buben, nastavit dvířka do správné polohy a buben otevřít. Kompost se vysype přímo do kolečka.

Tento typ otočného kompostéru stojí obvykle dvojnásob než ostatní typy, ale je to jako se vším: dostanete, zač jste si zaplatili. V tomto případě vyměníte peníze za snadnou obsluhu.

Příkladem tohoto designu je Mantis ComposTwin a Compost Tumbler; první má dvě komory a druhý je jednokomorový, k dostání ve dvou velikostech. (Pozn. překl.: K tomuto typu patří rovněž švédské kompostéry Jora - JK125, JK270 a JK400).

Bubny se středovou osou

Kompostér umístěný vertikálně na dřevěném, železném či PVC podstavci rotuje okolo středové osy. Manipulace je poměrně snadná zejména u modelů s poklopy na obou koncích. Středová osa slouží k rozrušování a promíchávání materiálu. Většina těchto kompostéru je však umístěná nízko nad zemí, takže jejich vyprazdňování může být docela pracné, pakliže nevlastníte nízké kolečko, které se pod takový kompostér vejde.

K tomuto typu se řadí napříkad Urban Compost Tumbler (UCT) a Tumbleweed.

Kutálecí bubny

Horizontálně koncipovaný buben se kutálí na místě, na základně v úrovni terénu. Některé z těchto kompostérů mají dokonce kolečka, zatímco jiné mají vylisované oblé výstupky, na kterých kompostér spočívá a po kterých se kutálí. Bubny s kolečky jsou samozřejmě jednodušší na kutálení. Aby bylo otáčení snažší, některé kompostéry tohoto typu mají přímo do bubnu vylisované stupínky, takže je můžete otáčet nohama, čímž teoreticky ulevíte páteři.

Jelikož kutálecí bubny doslova sedí na zemi, jejich vyprazdňování může být složité. Spíše než vyklopit musíte kompost vyházet ven lopatou skrz poměrně malý otvor.

Typickými příklady jsou Envirocycle, Step-down Composter a EZ Composter.

Valivé koule

Jedná se o objemné „hranaté koule“ vylisované z plastu, které naplníte materiálem ke kompostování a potom je kutálíte po zahradě. Nápad je to velmi zajímavý; v praxi se však jeví na manipulaci i na vyprazdňování nejobtížnější.

Kompostéry ve tvaru valivé koule nejsou ve skutečnosti kulaté, ale fasetované jako geodetická kopule. Ve výsledku se kutálejí jen ve směru svého „poledníku“. A místo aby se kutálely jako sněhová koule, houpou se zleva doprava v ostrých obloucích. Čím více naložené, tím hůře ovladatelné jsou.

Příklady takového modelu jsou například Bio Orb a Large Batch Composter.

HLAVNÍ PRO A PROTI

Až se rozhodnete pro jeden z typů kompostérů, zjistěte si specifické vlastnosti každého modelu. Kvalita provedení nakonec vždy závisí na drobnostech.

Srovnejme například Envirocycle a EZ Composter. První model má odklápěcí dvířka. Druhý má kulatý otvor na šrouby s jemnými závity. Ve výsledku je plnění a vyprazdňování modelu Envirocycle podstatně jednodušší než totéž u modelu EZ Composter, jenž má otvor obtížně uzavíratelný, i když je kompostér úplně nový, natož když se závity zanesou hlínou a odpadem.

Co se týká bubnů se středovou osou, některé, jako například Tumbleweed, se otevírají na obou koncích, zatímco jiné, jako například Urban Compost Tumbler, mají otvor pouze na jednom. Jsou-li otvory na obou koncích, je plnění i vyprazdňování jednodušší. Na druhou stranu extra přívod vzduchu u modelu UCT s patentovaným systémem středového provzdušňování, který otevírání na obou koncích vylučuje, může stát za kompromis.

Otázkou může být i kapacita. Mnoho modelů se vyrábí ve více velikostech. Na první pohed se větší velikost jeví jako smysluplnější, neboť se za stejnou dobu vyprodukuje větší množství kompostu než s menším kompostérem. Větší kompostér je však zároveň těžší a obtížnější na manipulaci.

Kapacitu je ovšem potřeba zvážit ještě z jiného úhlu. Rychlost kompostování se odvíjí od poslední vložené dávky bioodpadu. Jinými slovy, nebudete mít plnou várku kompostu, dokud nenaplníte celý kompostér. To neznamená, že nemůžete vkládat bioodpad po malých dávkách. Znamená to však, že „termín dokončení“ se měří od posledního vložení takové malé dávky.

Právě proto se můžete rozhodnout pořídit si více než jeden kompostér. Začněte úplným naplněním jednoho tak, že budete vkládat směs „zelené“ a „hnědé“ hmoty ke zkompostování. Mezi hnědou (uhlíkatou) hmotu patří například piliny, dřevnaté části rostlin, sláma, listí a některý kuchyňský odpad. Příklady zelené hmoty (dusíkaté) jsou: posekaná tráva, zelené rostlinné zbytky ze zahrady a hnůj.

Zatímco se tato dávka „vaří“, můžete pomalu začít plnit další jednotku.

Toto je také podstata dvoukomorového otočného kompostu: jedna část nádoby je plná a tleje, zatímco čerstvý bioodpad přidáváte do druhé.

NÁROČNOST OBSLUHY

Ať už se rozhodnete pro kterýkoli typ, měli byste se předem obeznámit se způsobem jeho obsluhy:

  1. Neřiďte se doporučením používat urychlovače kompostování. Tuto praktiku nadále doporučuje zhruba polovina výrobců, přestože studie za studií prokazuje, že takováto aditiva nemají na kompostovací proces znatelný vliv.
  2. Poměr hnědé a zelené hmoty je v uzavřeném kompostéru mnohem zásadnější než na volné hromadě. Nepřidáte-li alespoň 40% uhlíkaté hmoty, skončíte s bahnitou páchnoucí směsí namísto kompostu. Není-li po ruce nic jiného, mějte po ruce pytel listí nebo balík slámy a používejte jej podle potřeby, abyste získali vyvážené složení. Ve většině případů, kdy měli uživatelé špatné výsledky, se ukázalo, že přidávali jen posekanou trávu a zbytky z kuchyně.
  3. Všechny otočné kompostéry jsou odolné vůči vniknutí drobných savců, psů a dalších zvířat – ne však vůči hmyzu. Když otevřete otočný kompostér, připravte se na roj mušek. Skutečnost je taková, že stejné mušky se vznáší nad otevřenou kompostovací hromadou, ale tolik si jich nevšimnete, protože nenarazíte na takovou spoustu najednou.
  4. Sledujte míru vlhkosti. Otočné kompostéry si udrží vlhkost lépe než otevřené hromady, není tedy potřeba je příliš zvlhčovat. Posekaná tráva zpravidla dodá vlhkosti více než dost. Kompostovaná hmota by měla být na omak jako zmáčknutá mycí houba. Je-li hmota vlhčí, nechte po nějakou dobu otevřené víko, aby mohla vyschnout. Příležitostně bude možná zapotřebí přidat vodu. V tom případě nepřidávejte najednou více než jeden šálek a po každém přidání kompostérem důkladně zatočte.
  5. Vzduch je pro kompostování klíčový. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ventily vašeho kompostéru zanesené organickou hmotou. Máte-li pocit, že do směsi se nedostává dostatečné množství vzduchu, otáčejte kompostérem častěji.

Zdroje kompostérů (pozn.překl.: v USA)

Compost Twin: Mantis; (800) 366-6268; www.mantisgardentools.com

Envirocycle: Envirocycle Systems; (514) 767-7770

Tumbleweed: Eons Down Under Wares; (877) 886-2532

Urban Compost Tumbler: D&P Industries; (877) 546-4400; www.TheComposter.com

EZ Compsoter: Spruce Creek. (800) 940-0187; www.ezcompost.com

BioOrb: Planet Natural; (800) 289-6656

Compost Tumbler: Compost Tumbler; (800)-2345; www.CompostTumbler.com

Pozn. překl.: V České republice lze otočné kompostéry pořídit v e-shopu Nakompost.cz