Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Osvětové materiály

V rámci informovanosti občanů v obcích můžete využít připravené informační materiály, které jsou zaměřeny na základní znalosti a dovednosti v oblasti správného třídění bioodpadů a předcházení vzniku bioodpadů v domácnostech, ve školách, ve firmách a v obcích.

Materiály pro Vás můžeme vyrobit na základě individuální poptávky.

Materiály ke stažení zdarma jsou k dispozici partnerům projektu Kompostuj.cz.

 

Materiály vyráběné na zakázku na základě individuální objednávky

Na materiály lze umístit logo obce a dotačních programů, dále kontaktní údaje na odpovědné pracovníky v obci, případně další doplňkovou informaci.

Informační materiály upravíme a dodáme od minimálního nákladu 100 ks.

Domácnosti - Sbíráme organické zbytky pro další využití

Domácnosti - Sbíráme organické zbytky pro další využití

Leták přináší základní přehled o sběru a organických zbytků, pomůckách a doporučeních pro jednoduchou a čistou manipulaci. Leták obsahuje základní přehled možností jak kompostovat v bytech, nebo jinde uvnitř budov, je průvodcem pro komunitní kompostování občanů a kompostování na dvorech a veřejném prostranství a poskytuje základní pravidla pro kompostování na zahradách a všeobecné kompostovací zásady. Leták je doplňkovým materiálem pro školy při realizaci školního projketu a k pracovním a metodickým listům, využíjí jej firmy a organizaci, které chtějí sbírat využívat organické zbytky. Leták obsahuje rovněř informace proč je výhodné realizovat oddělený sběr organických zbytků a je tak výborným podpůrným prostředkem při zavádění odděleného sběru bioodpadů v obcích.

Obce a firmy - Komunikační strategie pro využití organických materiálů

Obce a firmy - Komunikační strategie pro využití organických materiálů

Leták nabízí metodiku pro nastavení komunikační strategie při komunikaci s jednotlivými cílovými skupinami v obcích. Leták je skělým pomocníkem při zavádění odděleného sběru bioodpadů a při podpoře domácího a komunitního kompostování v obcích. Materiál je rovněž využitelný ve firmách, podporuje interní a vnější komunikaci, která je jedním z rozhodujících faktorů při implementaci environmentálních opatření.

Firmy a obce - Environmentální management pro předcházení vzniku BRKO

Firmy a obce - Environmentální management pro předcházení vzniku BRKO

Leták poskytuje metodiku pro sběr a vaužití organických zbytků a zavádění oddlěleného sběru bioodpadů ve firmách v souladu s ČSN EN ISO 14001. Leták poskytuje praktické infoirmace ke sbaru organických zbytků z kancelářských prostor a k předcházení vzniku a využití gastroodpadů z jídelen a kuchyňských provozů. Materiál tak využijí rovněž školy a školská zařízení se stravovacím provozem.

 

Informační materiál "Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů"

leporelo 8 stran, formát (ve složeném stavu) 10 x 10 cm, papír ofset 200g/m2, 3 x lom

 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů
 • Víme jak, víme proč začít oddělený sběr bioodpadů

Informační materiál "Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů"

leporelo 8 stran, formát (ve složeném stavu) 10 x 10 cm, papír ofset 200g/m2, 3 x lom

 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů
 • Kompostování - předcházení vzniku bioodpadů

Informační materiál "Jak třídit odpady"

leporelo 8 stran, formát (ve složeném stavu) 10 x 10 cm, papír ofset 200g/m2, 3 x lom

 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady
 • Jak třídit odpady