Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Tiskové zprávy  |  Ekovýchova

01.07.2011  |  

Má ohryzek ve Velkém Meziříčí ještě šanci?

Patří bioodpad na skládku a do spalovny?

Patří bioodpad na skládku a do spalovny?

Velké Meziříčí - Na konci školního roku proběhla ve Velkém Meziříčí informační kampaň ke třídění bioodpadu, které se zúčastnilo více než sedm set dětí ze všech základních škol ve městě. Občanské sdružení Ekodomov ve spolupráci se střediskem Chaloupky ukázalo dětem a jejich učitelům nejen celý proces sběru a zpracování bioodpadu, ale také poodhalilo smysl celého tohoto snažení.
 

Ohryzek Tadeáš v divadelním představení neskončil na skládce ani ve spalovně, ale byl spolu s ostatními rostlinnými zbytky odvezen do kompostárny. Žáci si s popeláři zopakovali třídění odpadů a prohlédli si nové nádoby na bioodpad. Celou zahradou na Ostrůvku se neslo heslo: „Kde je kompost, tam to žije“ Jednotlivá stádia rozkladu organické hmoty mohly děti zkusit poznat hmatem i čichem. A že je v kompostu opravdu živo si prohlédli pomocí lup a digitálního mikroskopu. Prostřednictvím pexesa se seznámily s celým systémem sběru a zpracování bioodpadu. Tento systém zavádí město díky projektu Nákládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí.

Na závěr zbývá jen připomenout, že od dětí ohryzek šanci dostal, teď je na ostatních, jak s bioodpadem naloží.

Více informací poskytne: Mgr. Jana Audy

Chaloupky o.p.s. se dlouhodobě věnuje jednodenním i pobytovým programům pro školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou. V rámci programů děti a dospělí zažijí pobyt v přírodě, pozorování rostli a živočichů, krmení hospodářských zvířat na dětské farmě, rukodělné činnosti a spoustu dalších doteků přírody a života na venkově. Programy jsou realizovány ve středisku pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky nedaleko Kněžic a ve středisku ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Více informací na www.chaloupky.cz.

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek se jako pracoviště Chaloupky o.p.s. dlouhodobě věnuje jednodenním programům pro mateřské, základní i střední školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě této činnosti pořádá také řadu akcí pro veřejnost, nabízí poradenství a konzultace v oblasti ekologie a specializovanou ekologickou knihovnu. Středisko Ostrůvek sídlí ve Velkém Meziříčí na adrese Ostrůvek 2. Více informací na www.chaloupky.cz.

Díky dvěma grantům z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořeného z ESF EU a státním rozpočtem ČR rozšiřují Chaloupky svoji nabídku pro školy a učitele na Vysočině. Projekt „Příroda Vysočiny je naší učebnou“ nabízí učitelům řadu seminářů zaměřených na výuku různých předmětů v terénu, cyklus seminářů a nová skripta pro praktické činnosti na školním pozemku. Je připraveno také specializační studium pro koordinátory ekologické výchovy na školách. V rámci druhého projektu „Semínka ekologické výchovy na Vysočině“ vzniknou tři pilotní regionální učebnice, školy prostřednictvím svých projektů podpoří vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji, a během následujících let budou pro školy vznikat speciální programy a výstavy, které budou putovat po školách. Chaloupky také plánují do budoucna otevřít pro školy dvě další střediska v kraji Vysočina.

Návrat ke stromu ve formě nového jablka

Návrat ke stromu ve formě nového jablka

TZ_MA_OHRYZEK_SANCI_01 - Divadelní představení

Divadelní představení

TZ_MA_OHRYZEK_SANCI_02 - Vermikompostér a jeho obyvatelé

Vermikompostér a jeho obyvatelé

TZ_MA_OHRYZEK_SANCI_03 - Hmatové poznávání různých stádií

Hmatové poznávání různých stádií