Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Ekovýchova

09.01.2018  |  Autor: Ekodomov - Kompostuj.cz

Nabídka zavedení třídění a kompostování organických zbytků ve školách a firmách

Tříděním biomateriálu a kompostováním se zabýváme již od roku 2004 - máme zkušenosti se zaváděním třídění v obcích, ale i ve firmách, nejrůznějších organizacích a školách. Nabízíme ucelený koncept zavedení a využívání organických zbytků s důrazem na Vaše potřeby a možnosti.
 

Nabídka pro školy

Zavedení třídění a kompostování organických zbytků ve školách

Nabídka pro školy - otevřít v novém okně

V posledních letech roste zájem ozavádění třídění biomateriálu a jeho kompostování. Reagujeme na potřebu škol anabízíme kompletní poradenskou službu, jak s tímto tématem pracovat. Kompostováníje názorná ukázka koloběhu živin v přírodě, která se dá začlenit do environmentáln výuky na školách. Víme, že na koordinaci těchto aktivit často nezbývá personální kapacita, která by zajistila propojení jednotlivých částí do fungujícího celku. Úspěšné zavedení třídění a kompostování vyžaduje dlouhodobější práci s odbornou koordinací všech zainteresovaných cílových skupin (pedagogové, zaměstnanci školya žáci).

Tříděním biomateriálu a kompostovánímse zabýváme již od roku 2004 - máme zkušenosti se zaváděním třídění v obcích, ale i ve firmách, nejrůznějších organizacích a školách.

Nabízíme ucelený koncept zavedení a využívání organických zbytků s důrazem na Vaše potřeby a možnosti.

Naše služby zahrnují:

 • návrh konceptu třídění a kompostování
 • konzultace při výběru kompostéru a dalších pomůcek pro třídění
 • dodání pomůcek včetně kompostérů
 • proškolení všech zaměstnanců
 • výukové programy o třídění a kompostování proděti od MŠ po 2. stupeň ZŠ
 • realizace PR a grafických prací pro úspěšný projekt s dosahem k rodičům a veřejnosti
 • návrh návazných aktivit - využití kompostu propěstování apod.
 • metoda čtverečková zahrádka

Těšíme se na naši budoucí spolupráci a věříme, že i Vaše škola se připojí ke školám,které již biomateriál úspěšně třídí a kompostují.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Koubová, katerina.koubova(at)ekodomov.cz, tel.: 792 310 631

 

Nabídka pro firmy

Nastavení systému třídění biomateriálu a kompostování ve firmách

Firmy a organizace jsou na rozdíl od domácností plně odpovědné za nakládání se všemi odpady a materiály, které vznikají v rámci provozu firmy. Třídění plastu, papíru či skla bývá již dobře zvládnuté. Stále je ale prostor pro zlepšení a třídit se dají i další suroviny. Například organický materiál, který ve firmách vzniká v kancelářských kuchyňkách. Nabízíme možnosti, jak organický materiál využít přímo v místě vzniku. Třiďte, kompostujte a ukažte Vašim klientům, že Vaše firma aktivně přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Nabízíme Vám:

 • analýzu současného stavu
 • navržení systému třídění organického materiálu a kompostování
 • dodání pomůcek na třídění a kompostování
 • objednání svozu bioodpadů u svozové společnosti
 • školení a workshopy pro zaměstnance u vás ve firmě nebo u nás na zahradě v Šáreckém údolí
 • individuální přístup, školení a workshopy namíru

Výhody:

 • vyšší společenská odpovědnost firmy
 • snížení nákladů na odpadové hospodářství firmy
 • možnost přeměnit část odpadů na kompost, který může firma dál využívat
 • moderní přístup a téma pro komunikaci / dobrá reklama
 • aktivity pro CSR

Popište nám Vaši současnou situaci a společně nalezneme možnosti zlepšení.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Koubová, katerina.koubova(at)ekodomov.cz, tel.: 792 310 631