Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Tiskové zprávy  |  Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování

15.02.2011  |  

Správný čas na bioodpad: obce si teď mohou požádat o dotace

Praha. 11.února 2011 - Obce, které uvažují o třídění a recyklaci bioodpadu, mají nyní skvělou příležitost, jak začít. V rámci své kampaně Kompostuj.cz na to upozorňuje občanské sdružení Ekodomov: „Právě teď, během  února a března proběhne výzva pro předkládání žádostí, do které si obce mohou požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ říká Jan Šarapatka z občanského sdružení. „Grantem mohou obce a města podpořit domácí a komunitní kompostování nebo zavést komunální sběr bioodpadu. A nebude je to skoro nic stát – dotace pokrývá až 90 % nákladů obce.“
 

Vypracování žádosti není tak složité, jak si mnoho starostů představuje. „Letošní výzva ještě nebyla vyhlášena, a tak mají obce minimálně dva měsíce na vypracování projektu, což se dá zvládnout. Chce to jen trochu trpělivosti, “ říká Jitka Trojanová z poradenské firmy Evropská projektová kancelář. „I když ještě s přípravou nezačaly, stihnou podat žádost o dotaci na menší investiční záměry, například na nákup kompostérů a nákup a rozmístění nádob na separaci bioodpadu. U takovýchto projektů není třeba zajistit tolik podkladů,“ dodává Jitka Trojanová.

Nakoupené kompostéry a kompostovací koše obce rozdělují školám nebo občanským komunitám. Zájem o sběr a třídění bioodpadu u obyvatel podpoří informační programy pro školy a veřejnost. Dotace totiž pokrývá i náklady na osvětu.

„Osvěta by dokonce měla třídění bioodpadu předcházet,“ říká předseda Ekodomova  Tomáš Hodek. „Radnice musí své snahy umět „prodat“. Jinak se stává, že lidé o její dobrou iniciativu neprojeví zájem. Přitom podle průzkumů až 90 % dospělé populace považuje třídění a recyklaci bioodpadu za užitečné a chtělo by se na něm podílet. Chybí jim ale informace, motivace, ale někdy i vstřícné podmínky ze strany obce,“ dodává Tomáš Hodek.

Příkladem obce, které peníze z operačního programu Životní prostředí umožní „rozjet“ domácí kompostování a komunální svoz bioodpadu, je Zruč nad Sázavou. „Pořídíme nádoby na sběr bioodpadu, které zapůjčíme majitelům rodinných domů a také je umístíme k domům s bytovou zástavbou,“ vysvětluje starosta Martin Hujer záměry radnice. „Spolu s informační kampaní tímto chceme docílit lepšího nakládání s odpady na území města. Našim cílem je snížit množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky tak, aby činil  v roce  2020 jen 53 kg na osobu a rok. V této chvíli to je odhadem asi sto dvacet kg,“ dodává starosta.

Proč by obce měly vůbec třídit a recyklovat bioodpad?  „Kromě toho, že to výrazně zvyšuje kvalitu života v obci, musejí také brát v úvahu Plán odpadového hospodářství ČR a skládkovou směrnici EU,  které jim to ukládají,“ říká Tomáš Hodek. Ta nařizuje postupné snižování bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. V roce 2010 se množství bioodpadů na skládkách mělo snížit o 25%, v roce 2013 o 50% a v roce 2020 o 65% ve srovnání s rokem 1995. Ke snížení nedošlo a České republice hrozí sankce. „Jak ukazuje i projekt Zruče nad Sázavou, zavedením nádob na bioodpad a  podporou domácího  kompostování mohou obce celkem jednoduše snížit bioodpad v popelnicích, optimalizovat si tak svůj směsný odpad a ušetřit,“ dodává Tomáš Hodek.

 

Další informace:

Ekodomov:
Občanské sdružení EKODOMOV podporuje třídění a kompostování bioodpadu, zejména prostřednictvím osvětových aktivit určených obcím, školám, farmářům i široké veřejnosti. Ekodomov poskytuje informační servis na webových stránkách www.ekodomov.cz, vydává osvětové materiály a pořádá soutěž na podporu domácího a komunitního kompostování „Miss kompost“.  Více informací, stanovy a výroční zprávy občanského sdružení najdete na www.ekodomov.cz.

KOMPOSTUJ.CZ:
Jedním z hlavních projektů Ekodomova je celonárodní osvětová kampaň Kompostuj.cz! – Vracíme,  co si bereme. Vše o kampani i třídění a recyklaci bioodpadu z pohledu různých cílových skupin najdete na nových webových stránkách kampaně www.kompostuj.cz.  Kampaň je součástí projektu „Oportunity for living earth “, který získal finanční podporu vrchního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské Unie.

Projekty Ekodomova financují grantové prostředky z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, finančních mechanismů EHP a Norska, Ústeckého a Středočeského kraje, hl.m. Prahy a od peníze individuálních dárců. Část příjmů pochází z vlastní činnosti, zejména z prodeje výrobků v e-shopu. Jedním z hlavních dodavatelů  e-shopu a komerčních partnerů Ekodomova je společnost HBABio.

O operačním programu Životní prostředí:
Operační program Životní prostředí poskytuje dotace pro odpadové hospodářství. V letech 2007-2013 jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů EUR, což je zhruba 19,4 miliard Kč. O dotaci mohou zažádat obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty.  Do konce roku 2010 byly již  v rámci osy 4.  - „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“  - schváleny dotace pro 858 projektů. Z celkové výše 9,605 miliardy korun – určených pro osu 4. na období 2007-2013 - bylo dosud profinancováno 3, 972 mld. korun. Více informací o části programu, ze které je financováno třídění a recyklace bioodpadu, najdete zde: www.opzp.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/

Kontakt pro média:
Jitka Polanská
email: jitka.polanska@ekodomov.cz
mobil: +420 602 233 774

Tisková zpráva také vyšla v Kutnohorském deníku (formát DOC), v Nymburském deníku (formát DOC), Deníku veřejné zprávy, na www.dotaceOnline.cz a na www.denik.cz.

 
Související soubory (dokumenty, fotografie):
spravny_cas_na_bioodpad_tz.doc31 K