Víte, jak předcházet vzniku odpadu?

Odpověď na tuto otázku přináší už osmým rokem Národní konference Předcházení vzniku odpadů. Pokud byl váš podzim stejně nabitý jako ten náš, možná jste se jí 25. října nestihli zúčastnit. Naštěstí nám dnes technologie umožňují cestovat časem, takže se ke všem příspěvkům konference můžete vrátit, což vám srdečně doporučujeme. A to hlavně proto, že k hlavním tématům letos patřila problematika nakládání s bioodpady, které jsou považované za klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství. A u toho jsme samozřejmě nemohli chybět! Zde najdete jednotlivé příspěvky včetně vystoupení našeho kolegy Davida Berana, který ve svém příspěvku Kompostování ve městě – možnosti a bariéry mluvil o našich reálných zkušenostech z praxe.